Att integrera Mindfulness – ett nytt förhållningssätt

”Vart du än går är du där”
(Jon Kabat-Zinn)

Mindfulness är ett förhållningssätt som, om det utövas regelbundet, minskar stress och ger ökad livskvalitet, till nytta för både privatpersoner och företag.

Att praktisera Mindfulness innebär att med avsikt rikta sin uppmärksamhet på nuet, med omtanke om sig själv och andra, utan att värdera. Genom att träna Mindfulness kan vi bli mer uppmärksamma på våra egna reaktioner och välja att agera istället för att reagera med på impulser och situationer.
Forskning visar att regelbunden träning av Mindfulness påverkar hjärnan positivt.

ANERI erbjuder kurser och föreläsningar inom Mindfulness, till företag och privatpersoner, som stöd för att, genom ett mer medvetet förhållningssätt, minska stress och sänka sjukfrånvaro. ANERI har sitt säte i Stockholm och drivs av Anette Eriksson, vägledare och pedagog med mångårig erfarenhet av att leda grupper i utveckling. Certifierad gruppledare i MBSR; Mindfulnessbaserad stressreduktion.

Välkommen!

Intressant läsning

Ny forskning visar att meditation ökar din hälsa, lycka och framgång

. Ta chansen att lära dig vad det egentligen handlar om. Mer info under fliken Forskning